Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας 1: Food & Beverage

Αφορά καινοτόμα τρόφιμα και ποτά που πρεσβεύουν τις αξίες της Plant Based διατροφής.

1.1 Best Meat / Fish Αlternative (Meat / Fish Analogues)

1.1.1. Plant Based Burger Alternative
1.1.2. Plant Based Chicken Alternative
1.1.3. Plant Based Sausage / Cold Cuts / Salami Alternative
1.1.4. Plant Based Seafood Alternative
1.1.5. Other Μeat or Fish free Products

1.2 Best Dairy Alternative

1.2.1. Plant Based Milk Alternative
1.2.2. Plant Based Yogurt Alternative
1.2.3. Plant Based Cheese Alternative
1.2.4. Plant Based Dessert / Confectionery
1.2.5. Plant Based Ice Cream / Frozen Dessert

1.3 Best Plant Based Condiments (π.χ. διατροφική μαγιά, soya sauce, hot sauce, worcestershire sauce, ξύδι, μείγματα μπαχαρικών)
1.4 Best Plant Based Confectionery
1.5 Plant Based Ιngredients
1.6 Best Plant Based Chocolate
1.7 Best Plant Based Snack
1.8 Best Plant Based Meal 
(περιλαμβάνονται χορτόπιτες και άλλες πίτες)

1.8.1. Plant Based Ready to Eat Meal (RTE)
1.8.2. Plant Based Ready to Cook Meal (RTC)

1.9 Best Plant Based Beverage / Drink (περιλαμβάνονται μείγματα για παρασκευή του τελικού προϊόντος στον χώρο πώλησης π.χ. μείγματα γρανίτας)
1.10 Best Plant Based Butter Alternative
1.11 Best Plant Based Spreads, Dips & Sauces
1.12 Best Plant Based Protein
1.13 Best Plant Based Gluten Free Product
1.14 Best Supplement / Superfoods

Πυλώνας 2: Every Day Essentials

Αφορά καινοτόμα προϊόντα, καθημερινής φροντίδας και προσωπικής υγιεινής, όπως επίσης ρούχα, αξεσουάρ και είδη διακόσμησης που πρεσβεύουν το Plant Based Lifestyle.

2.1 Best Cosmetics Plant-Natural Based Product

2.1.1. Haircare Product
2.1.2. Skincare Product
2.1.3. Cosmetics Product
2.1.4. Personal Care Product
2.1.5 Kids Care Product

2.2 Best Household Care Product
2.3 Best Clothes & Apparel

2.3.1. Clothes
2.3.2. Shoes, Bags, Wallets & Belts

2.4 Best Furniture
2.5 Best Gadgets / Novelties
2.6 Best Pet Care Product
2.7 Best Pet Other Products

Πυλώνας 3: Services

Αφορά υπηρεσίες, media και επιχειρήσεις που πρεσβεύουν είτε εν μέρη είτε στο σύνολό τους το Plant Based Lifestyle.

3.1 Best Food Service

3.1.1. Comfort Food Chain
3.1.2. Restaurant
3.1.3. Catering
3.1.4. Cookbook
3.1.5. Recipes Media

3.2 Best Beauty Service
3.3 Best Retail Store
3.4 Best Online Service

3.4.1. Site
3.4.2. Blog
3.4.3. E-shop
3.4.4. Social Media Ad

3.5 Best Hotel
3.6 Best Educational Program

3.6.1. Educational Program
3.6.2. Seminar

Πυλώνας 4: Miscellaneous*

* Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μία νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Miscellaneous δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η κριτική επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Κορυφαία Βραβεία / Grand Awards / Platinum

Plant Based Food & Beverage Brand of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στo Food & Beverage Brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στον Πυλώνα 1.

Plant Based Every Day Essentials Brand of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Non Food & Beverage Brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στον Πυλώνα 2.

Plant Based Service of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Vegan Service Brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στον Πυλώνα 3.

Τα κορυφαία βραβεία δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίες από τις βραβευμένες υποψηφιότητες. Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:

• Platinum award 10 βαθμοί • Gold award 7 βαθμοί
• Silver award 3 βαθμοί • Bronze award 1 βαθμός

Gold – Silver – Bronze Βραβεία
Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Gold (Χρυσό):Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία)

Bronze (Χάλκινο): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών).

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.